การพัฒนาระบบหุ่นยนต์เดินตาม

book.php

การพัฒนาระบบหุ่นยนต์เดินตาม

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: PH64009
 • ชื่อโครงงาน (English): Development of auto-follow robotics system

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): เมธาสิทธิ์ ตันศิริ, พงศ์ปณต สวโรจน์, นนทพัฒน์ นิวัฒนกาญจนา

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จตุพร พันตรี

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ชาคริต สมานรักษ์

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat