ชุดทดลองการแทรกสอดแบบโพลาไรเซชันสำหรับการแทรกสอดของแสงแบบโพลาไรซ์

book.php

ชุดทดลองการแทรกสอดแบบโพลาไรเซชันสำหรับการแทรกสอดของแสงแบบโพลาไรซ์

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: PH64007
 • ชื่อโครงงาน (English): Interference of polarized light with polarization interferometer

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ปุณณวิช พงศ์ศรีอัศวิน, ศศิภา สนั่นเสียง, ภูริณัฐ รุ่งโรจน์กิติยศ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): กิติศักดิ์ บุญขำ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat