ออกแบบและจำลองวงจรระบบการเก็บเกี่ยวพลังงานช่วงความถี่คลื่นวิทยุ

book.php

ออกแบบและจำลองวงจรระบบการเก็บเกี่ยวพลังงานช่วงความถี่คลื่นวิทยุ

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: PH64006
 • ชื่อโครงงาน (English): Modeling and simulation of radio frequency (RF) energy harvesting system and circuits

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ภาคิน ส่งศรีบุญสิทธิ์, เขมจิรัฎฐ์ เฮงสวัสดิ์, อัจฉริยา โรจน์บัณฑิต

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ปราณี ดิษรัฐกิจ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): สุทธิวัฒน์ หมาดหลี

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat