ระบบการลดเสียงรบกวนของคลิปเสียงโดยใช้อัลกอริทึม LMS

book.php

ระบบการลดเสียงรบกวนของคลิปเสียงโดยใช้อัลกอริทึม LMS

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: PH64005
 • ชื่อโครงงาน (English): Noise reduction in audio clip using least mean square algorithm

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กรชนก เจริญยงอยู่, เตชินี พิริยะวรากุล, ธนัยนันท์ พรพลธีรกูล

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ปราณี ดิษรัฐกิจ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): สุทธิวัฒน์ หมาดหลี

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat