ระบบเตือนการนั่งผิดท่า โดยวิเคราะห์มุมเอียงของหลังและคอ

book.php

ระบบเตือนการนั่งผิดท่า โดยวิเคราะห์มุมเอียงของหลังและคอ

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: PH64004
 • ชื่อโครงงาน (English): Warning system for wrong posture sitting by analyzing the tilt angle of the back and neck

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธนาทิตย์ ประดับไทย, ชิษณุพงศ์ แสงสินธุ์, กันตณัช โภชนะสมบัติ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สมพร บัวประทุม

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat