การศึกษาการใช้สาร Non-Newtonian fluid ในการสร้างแผ่นรองเท้า เพื่อกระจายแรงอย่างเหมาะสม

book.php

การศึกษาการใช้สาร Non-Newtonian fluid ในการสร้างแผ่นรองเท้า เพื่อกระจายแรงอย่างเหมาะสม

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: PH64003
 • ชื่อโครงงาน (English): Study of Non-Newtonian fluid used in shoes insole for optimizing force distribution

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พชร กิตติพงศธรชัย, ภาธร พัทมุข, ยศภัทร ชมพูพงษ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สมพร บัวประทุม

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat