การทํานายสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของ K-Intercalated polymeric carbon nitride ภายใต้ความดันสูง

book.php

การทํานายสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของ K-Intercalated polymeric carbon nitride ภายใต้ความดันสูง

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: PH64002
 • ชื่อโครงงาน (English): Theoretical predictions of structural and electronic properties of K-Intercalated polymeric carbon nitride (KPCN) under high pressure

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ภูผา โชคพระสมบัติ, ญาณศรณ์ อังคณาวิศัลย์, ถิรณัฏฐ์ กาญจนธัญรัตน์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): พรมงคล จิ้มลิ้ม

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat