การทำนายการเปลี่ยนสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของโพแทสเซียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง

book.php

การทำนายการเปลี่ยนสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของโพแทสเซียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: PH64001
 • ชื่อโครงงาน (English): Predicting of the structural and electronic properties of potassium dioxide under high pressure

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ภูริช ทัศนัย, กฤตภาส แก้วลำพูน, อเนชา ยกสมบัติ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): พรมงคล จิ้มลิ้ม

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธุ์

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat