โปรแกรมวิเคราะห์ลักษณะโครมาโทแกรมของตัวอย่างน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟสองมิติแบบทั่วถึงเพื่อศึกษาองค์ประกอบของสารผสม

book.php

โปรแกรมวิเคราะห์ลักษณะโครมาโทแกรมของตัวอย่างน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟสองมิติแบบทั่วถึงเพื่อศึกษาองค์ประกอบของสารผสม

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: MA64006
 • ชื่อโครงงาน (English): Program for high performance chemical fingerprinting of essential oil samples with comprehensive two-dimensional gas chromatography to study the components of substances

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): วัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร, ศิระ ดวงเนตร, พชรกฤษฏ์ พรหมสุวรรณ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อมรศรี อมรวัชรพงศ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat