การขยายทฤษฎีบทเศษเหลือของพหุนาม

book.php

การขยายทฤษฎีบทเศษเหลือของพหุนาม

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: MA64003
 • ชื่อโครงงาน (English): Generalizing polynomial remainder theorem

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): เธียร ครุพงศ์, วิษณุพร พรหมสิรินิมิต, ณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธรรมนูญ ผุยรอด

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat