การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเรียนรู้ระหว่างการจดบันทึกในกระดาษและในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

book.php

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเรียนรู้ระหว่างการจดบันทึกในกระดาษและในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: LA64003
 • ชื่อโครงงาน (English): Learning efficiency in paper versus electronic note taking in high school students

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): จิรภัทร สุทธิโอภาส, โชติพิสิฐ อดุลสีหวัตต์, วิริยะ โอสถนิมิตดี

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ขวัญสกุล อุปพันธ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat