การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2

book.php

การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: LA64002
 • ชื่อโครงงาน (English): Games development for learning in the topic of World War II

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): สิทธิณัฐ วรรณทวี, สรไกร ไตรอานนท์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ขวัญสกุล อุปพันธ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat