การสังเกตการณ์การเคลื่อนตัวของมวลแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เหนือกรุงเทพมหานครด้วยข้อมูลดาวเทียม

book.php

การสังเกตการณ์การเคลื่อนตัวของมวลแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เหนือกรุงเทพมหานครด้วยข้อมูลดาวเทียม

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: LA64001
 • ชื่อโครงงาน (English): Observation of carbon monoxide movement in Bangkok by using satellite data

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): โชติภัทร พรธนมงคล, จิรฐา รัตนบุษยาพร, กษิดิศ วิบูลย์เกียรติ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat