อยู่กับก๋ง

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: F00891

อยู่กับก๋ง

หยกเติบโตมากับก๋งในห้องแถวเล็ก ๆ ห้องหนึ่ง ก๋งไม่ใช่คนที่พูดมาก แต่หยกได้รับการถ่ายทอดอุปนิสัยที่ดี และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านการกระทำของก๋ง ซึ่งแต่ละบทในหนังสือเล่มนี้ได้สอดแทรกความเป็นอยู่ของคนจีนที่เข้ามาทำมาหากินในเมืองไทย และอุปนิสัยของคนไทยในสายตาของชาวจีน นอกจากเนื้อหาหลัก เนื้อหาสอดแทรกที่น่าสนใจแล้ว สำนวนการเขียนและการสะท้อนภาพความย้อนแย้งอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นอีกด้านที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ควรค่าต่อการหยิบขึ้นมาอ่าน

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat