แว้งที่รัก

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: F00808

แว้งที่รัก

หนังสือบอกเล่าชีวิตของ “น้อย” เด็กหญิงที่อาศัยอยู่ในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ดินแดนปลายด้ามขวานที่มักมีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์รุนแรง แต่เรื่องราวใน “แว้งที่รัก” แสดงให้เห็นวิถีชีวิตอันสงบสุขของผู้คนในพื้นที่ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไร และมิตรภาพของคนต่างศาสนา ผู้อ่านจะได้เห็นภาพความสุข ได้เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนได้เข้าใจคำว่า “สมานฉันท์” อันแท้จริง

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat