รอยวสันต์

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: F00721

รอยวสันต์

นวนิยายนำเสนอเรื่องของชาวจีนกวางตุ้งที่อพยพมาอยู่ในเมืองไทย “รอยวสันต์” เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงจีนได้เป็นตัวละครเอก ผู้อ่านจะได้เข้าไปรู้จักโลกใบเล็กของพวกเธอท่ามกลางจักรวาลที่ชายเป็นใหญ่ จะได้เห็นการเรียนรู้และสู้ชีวิตตั้งแต่เป็นเด็กหญิง จนกระทั่งกลายเป็นรุ่นย่าของหลานสาว การส่งต่อแนวคิดการใช้ชีวิต การเลือกคู่ครอง ตลอดจนวัฒนธรรมชาวจีนกวางตุ้งโดยเฉพาะด้านอาหาร คือวัตถุดิบที่ทำให้นวนิยายเรื่องนี้มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat