โปรแกรมประมวลผลอารมณ์ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จากใบหน้า

book.php

โปรแกรมประมวลผลอารมณ์ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จากใบหน้า

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CO64005
 • ชื่อโครงงาน (English): Online meeting emotion analyzer

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธนภัทร คลังนาค, วุฒิภัทร วุฒิภัทรธรรม, สฐิรณัฐ อุไรรัตน์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat