ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุในห้องน้ำ (รุ่นที่ 2)

book.php

ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุในห้องน้ำ (รุ่นที่ 2)

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CO64002
 • ชื่อโครงงาน (English): The elderly fall detection and alert system in the restroom (version 2)

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ชนิสรา พุกบุญมี, พิชชาภา ตัณฑสมบูรณ์, ศุภานิช ลิ่มเจริญพานิช

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เลาขวัญ งามประสิทธิ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat