การศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซมลิเพสจากเมล็ดฟักทองเมื่อใช้วิธีการตรึงรูปบนไคโตซาน

book.php

การศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซมลิเพสจากเมล็ดฟักทองเมื่อใช้วิธีการตรึงรูปบนไคโตซาน

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64024
 • ชื่อโครงงาน (English): Immobilization and catalytic properties of pumpkin seed lipase on chitosan

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พิมพ์วุฒิ เนติสุนทร, จิรัฏฐ์ สตีเฟ่น ลำเพาพงศ์, สุทธิภัทร จิตรแหง

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ดวงแข ศรีคุณ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat