การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร oxybenzone โดยการวัดความเข้มสีของการเกิดสารเชิงซ้อนกับคอปเปอร์ไอออน

book.php

การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร oxybenzone โดยการวัดความเข้มสีของการเกิดสารเชิงซ้อนกับคอปเปอร์ไอออน

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64023
 • ชื่อโครงงาน (English): Development of colorimetric technique for quantitative analysis of oxybenzone by formation of copper complex

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): จิรายุ หงส์อมตะ, ธาม สันติลินนท์, สถาปนา อาจหาญ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ดวงแข ศรีคุณ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat