การพัฒนาเซนเซอร์เชิงสีจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อตรวจวัดความสดของอาหารทะเล

book.php

การพัฒนาเซนเซอร์เชิงสีจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อตรวจวัดความสดของอาหารทะเล

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64021
 • ชื่อโครงงาน (English): The development of colorimetric sensor from mangosteen peel extract for seafood spoilage detection

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธัญชนก วันสุข, ชัชพิมุข ลือขจร, อชิระ ใจหวัง

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ณุจุฑา ธรรมสุเมธ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat