ผลของขนาดอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการงอกของเมล็ดพริกชี้ฟ้า

book.php

ผลของขนาดอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการงอกของเมล็ดพริกชี้ฟ้า

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64018
 • ชื่อโครงงาน (English): The effect of zinc oxide nanoparticles on germination of cayenne pepper seed

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ปุลพร แสนสุข, ปณชัย โชคถนอมทรัพย์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): วัลลภ คงนะ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat