ทรายแมวจากเบนโทไนท์และถ่านชีวภาพจากแกลบ

book.php

ทรายแมวจากเบนโทไนท์และถ่านชีวภาพจากแกลบ

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64017
 • ชื่อโครงงาน (English): Cat litter from bentonite and rice husk biochar

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณิชาภา วรพรรณโสภาค, สรวีย์ สุวรรณรักษ์, คณาธิป พลัดเมือง

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): วัลลภ คงนะ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat