การศึกษาสีย้อมจากธรรมชาติเพื่อใช้ย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก

book.php

การศึกษาสีย้อมจากธรรมชาติเพื่อใช้ย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64016
 • ชื่อโครงงาน (English): Study of natural dyes to dye plaque in the mouth

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ดรัณ บูรณะ, ธนโชติ โรจนวานิชกิจ, ชานน อิทธิฤกษ์มงคล

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): วัลลภ คงนะ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat