การยืดอายุผลฟักทองหลังผ่าออกโดยไคโตซาน

book.php

การยืดอายุผลฟักทองหลังผ่าออกโดยไคโตซาน

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64015
 • ชื่อโครงงาน (English): Extending shelf life of fresh-cut pumpkin by chitosan

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): จักรกฤษณ์ ตันซื่อ, เจษฎากร ผลลาภ, นพณัฐ นันทุรัตน์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): วัลลภ คงนะ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat