การกำจัดน้ำทิ้งสังเคราะห์ของไอออนโลหะทองแดงโดยถ่านที่ได้จากเปลือกทุเรียน

book.php

การกำจัดน้ำทิ้งสังเคราะห์ของไอออนโลหะทองแดงโดยถ่านที่ได้จากเปลือกทุเรียน

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64014
 • ชื่อโครงงาน (English): Eliminating Copper (II) ion with carbon from durian peel

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธนวิชญ์ แสบงบาลเจริญชัย, ธนัช แซ่หลี, ภาคิน ลีไตรรงค์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สาโรจน์ บุญเส็ง

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): เกียรติภูมิ รอดพันธ์

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat