การศึกษาเบื้องต้นของการผลิตไฮโดรเจนด้วยคลัสเตอร์พาราเดียมจากฟอร์มัลดีไฮด์ โดยใช้การคำนวณแบบ DFT

book.php

การศึกษาเบื้องต้นของการผลิตไฮโดรเจนด้วยคลัสเตอร์พาราเดียมจากฟอร์มัลดีไฮด์ โดยใช้การคำนวณแบบ DFT

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64013
 • ชื่อโครงงาน (English): Preliminary study the palladium clusters for hydrogen production from formaldehyde using DFT calculation

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): น้ำฟ้า พัฒนรังสรรค์, พาทิศ พูลทองคำ, ภูริช ดีเป็นธรรม

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สาโรจน์ บุญเส็ง

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat