นวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสามฟังก์ชันเพื่อการวิเคราะห์ระดับไมโครของปริมาณเเคลเซียม ฟอสเฟต เเละ ค่ากรดเบสสู่การประเมินภาวะเสี่ยงโรคกระดูกพรุน

book.php

นวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสามฟังก์ชันเพื่อการวิเคราะห์ระดับไมโครของปริมาณเเคลเซียม ฟอสเฟต เเละ ค่ากรดเบสสู่การประเมินภาวะเสี่ยงโรคกระดูกพรุน

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64011
 • ชื่อโครงงาน (English): Innovative trifunctional sweat sensor for microanalysis of calcium, phosphate and pH towards osteoporosis risk assessment

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กฤษฏิ์ กสิกพันธุ์, กรวีร์ ลีลาอดิศร, พัฒฒ์ พฤฒิวิลัย

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เกียรติภูมิ รอดพันธ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): –

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat