การกำจัดและตรวจวัด Bisphenol-A โดยการประยุกต์ใช้ผักตบชวา

book.php

การกำจัดและตรวจวัด Bisphenol-A โดยการประยุกต์ใช้ผักตบชวา

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64010
 • ชื่อโครงงาน (English): Removal and detection of bisphenol-A by the application of water hyacinth

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณภัทร แย้มยิ่ง, ทศธรรมรังสี รัตนเสถียร, ต้นข้าว จิตรนิรัตน์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เกียรติภูมิ รอดพันธ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): วีรวุฒิ เทียนขาว

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat