การตรวจวัดปริมาณซิเตรตในปัสสาวะด้วยเซนเซอร์กระดาษเชิงสีเพื่อการบ่งชี้โอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

book.php

การตรวจวัดปริมาณซิเตรตในปัสสาวะด้วยเซนเซอร์กระดาษเชิงสีเพื่อการบ่งชี้โอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64008
 • ชื่อโครงงาน (English): Citrate detection in urine by colorimetric paper-based sensor for screening of prostate cancer

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณัฐนรี วงศ์สืบสันตติ, แพรฟ้า สุธีวีระขจร, ณัฐณิชา ชนานำ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เกียรติภูมิ รอดพันธ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat