การปรับปรุงคุณภาพของไคโตซานฟิล์มที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ พอลิเอทิลีนไกลคอล และเจลาติน เพื่อประยุกต์ใช้ในการยับยั้งแบคทีเรีย

book.php

การปรับปรุงคุณภาพของไคโตซานฟิล์มที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ พอลิเอทิลีนไกลคอล และเจลาติน เพื่อประยุกต์ใช้ในการยับยั้งแบคทีเรีย

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64006
 • ชื่อโครงงาน (English): Development of chitosan film containing silver nanoparticles for antibacterial application using polyvinyl alcohol, polyethylene glycol and gelatin

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): โชษิตา กังสภัทรกุล, นิปุณ ดัชนี, นพนิธิ พุทธเจริญ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): อารีย์ สักยิ้ม

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat