การสังเคราะห์เซลลูโลสจากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาเป็นส่วนผสมของการผลิตไบโอพลาสติก

book.php

การสังเคราะห์เซลลูโลสจากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาเป็นส่วนผสมของการผลิตไบโอพลาสติก

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64005
 • ชื่อโครงงาน (English): Synthesis of cellulose from waste materials to produce ingredient for bioplastic

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธีรวิชญ์ ระวังวงศ์, ธีรวัชร์ แสงอุไร, ปรเมศวร์ ติ้งสมชัยศิลป์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article):

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat