ผลิตภัณฑ์ฉนวนความร้อนจากชานอ้อย

book.php

ผลิตภัณฑ์ฉนวนความร้อนจากชานอ้อย

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64002
 • ชื่อโครงงาน (English): The development of thermal insulation from sugarcane bagasse fiber

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ศิริกาญจน์ กาญจนสอาด, รตา อุตตะมะ, ปกรณ์สิทธิ์ สิทธิเวชไทย

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อุษา จีนเจนกิจ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat