การพัฒนาทรายแมวย่อยสลายได้จากผักตบชวาและกากกาแฟ

book.php

การพัฒนาทรายแมวย่อยสลายได้จากผักตบชวาและกากกาแฟ

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64001
 • ชื่อโครงงาน (English): Developing decompose cat litter from water hyacinth and coffee grounds

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ปวรา วิสุทธิรัตนมณี, ชินาธิป เชี่ยวชาญวัฒนา, ธนัช อำไพพิสุทธิ์สกุล

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อุษา จีนเจนกิจ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat