การทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดหอมธรรมดาไม่ห่อ (Lactuca sativa var. crispa) ภายใต้แสงธรรมชาติและแสง LED

book.php

การทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดหอมธรรมดาไม่ห่อ (Lactuca sativa var. crispa) ภายใต้แสงธรรมชาติและแสง LED

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64031
 • ชื่อโครงงาน (English): The comparison of morphology and growth of lettuce (Lactuca sativa var. crispa) under the condition of natural light and LED light

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): วรัชญะ วัชโรทยางกูร, ธนัท รงค์บัญฑิต, กฤษติธี โชติคราม

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat