การลดความขมผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด (Lactuca sativa var. capitata L.) ในฟาร์มขนาดเล็ก

book.php

การลดความขมผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด (Lactuca sativa var. capitata L.) ในฟาร์มขนาดเล็ก

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64027
 • ชื่อโครงงาน (English): Reducing bitterness of butterhead lettuce (Lactuca sativa var. capitata L.) in small farm

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): อเนชา อติโรจน์ปัญญา

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat