ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและความหลากหลายของสารพฤกษเคมีของบีโกเนียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

book.php

ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและความหลากหลายของสารพฤกษเคมีของบีโกเนียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64026
 • ชื่อโครงงาน (English): Phylogenetic relationship and phytochemical diversity of Asian Begonia

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ไปรยา ไมยวา พรหมบุตร, กิติญาดา ลิมเรืองรอง, เดชาวัต เชวงมหาปีติ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): โอภาส พระเทพ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article):

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat