ผลของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตและกรดอะซีทิล ซาลิซิลิกต่อการงอกและพัฒนาการของต้นกล้าถั่วเขียว (Vigna radiata L.)

book.php

ผลของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตและกรดอะซีทิล ซาลิซิลิกต่อการงอกและพัฒนาการของต้นกล้าถั่วเขียว (Vigna radiata L.)

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64025
 • ชื่อโครงงาน (English): Effects of copper (II) sulphate and acetylsalicylic acid on seed germination and seedling development of Vigna radiata L.

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ดลชนก ลามะให, ชัดชาญ ทรัพย์สมานวงศ์, กฤช ตันประเสริฐ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): โอภาส พระเทพ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article):

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat