ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเห็ดแครง (Schizophyllum commune) ในการยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียในขนมปัง

book.php

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเห็ดแครง (Schizophyllum commune) ในการยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียในขนมปัง

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64023
 • ชื่อโครงงาน (English): Efficiency of antifungal activity of split gill fungus (Schizophyllum commune) crude extracts against bread spoilage

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กานต์สิรี กันทรวิชัยวัฒน์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ภัทรญา กลิ่นทอง

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat