ฟิล์มพลาสติกชีวภาพไคโตซานจากเห็ดนางรม

book.php

ฟิล์มพลาสติกชีวภาพไคโตซานจากเห็ดนางรม

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64022
 • ชื่อโครงงาน (English): Chitosan-based bioplastic film from Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus)

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): สุภนัย รอดนารี, กษิดิศ ศานต์รักษ์, ภูมินทร์ วิมุตติโกศล

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ภัทรญา กลิ่นทอง

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat