การทำนายเปปไทด์ต้านแบคทีเรียก่อสิว (Propionibacterium acnes) จากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนชนิดต่าง ๆ

book.php

การทำนายเปปไทด์ต้านแบคทีเรียก่อสิว (Propionibacterium acnes) จากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนชนิดต่าง ๆ

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64020
 • ชื่อโครงงาน (English): Prediction of anti Propionibacterium acnes peptides from various proteases hydrolyzed Riceberry rice bran

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พรพินิต ประสาทกุล, ธนกมล คงสนธิ, นพรดา ม้าสุวรรณ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ทิพนาถ น้อยแก้ว

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat