ซอฟต์แวร์เกมเพื่อการศึกษาเรื่องโครงสร้างและการทำงานของเซลล์

book.php

ซอฟต์แวร์เกมเพื่อการศึกษาเรื่องโครงสร้างและการทำงานของเซลล์

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64019
 • ชื่อโครงงาน (English): Computer game of cell structure and function in biology

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พีรดนย์ สารแก้ว, ณภัทร สมิทธิกร, กฤตภาส บุญโยม

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สุภานันท์ สุจริต

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article):

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat