การแยกพืชมีพิษที่มีลักษณะสัณฐานคล้ายกับพืชรับประทานได้ โดยเครื่องหมายโมเลกุล

book.php

การแยกพืชมีพิษที่มีลักษณะสัณฐานคล้ายกับพืชรับประทานได้ โดยเครื่องหมายโมเลกุล

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64018
 • ชื่อโครงงาน (English): Identification of toxic plants from morphologically similar edible plants in Thailand using DNA Barcode

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณัฐนา โชคบุญเจริญ, ภัสนันท์ บวรไกรเลิศ, ฟ้าใส โตธนะรุ่งโรจน์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สุภานันท์ สุจริต

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat