ความสามารถของอนุภาคลิโพโซมในการขนส่งอาร์เอ็นเอเข้าสู่เซลล์ไตของตัวอ่อนมนุษย์ HEK293T cell line

book.php

ความสามารถของอนุภาคลิโพโซมในการขนส่งอาร์เอ็นเอเข้าสู่เซลล์ไตของตัวอ่อนมนุษย์ HEK293T cell line

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64017
 • ชื่อโครงงาน (English): The ability of liposome to transport RNA into HEK293T cell line

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): สรวิชญ์ สงวนงาม, ปภิณวิช อนันตะเศรษฐกูล, ณัฐวะกร มีเเสง

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): –

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat