ผลของรังสีแกมม่าต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของข้าวสังข์หยด

book.php

ผลของรังสีแกมม่าต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของข้าวสังข์หยด

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64016
 • ชื่อโครงงาน (English): Effect of gamma ray on the growth and development of Sangyod rice

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): รวิภา ถมยา, สิริยากร มาสิก, ยศสินี พรหมทา

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat