การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างคาร์โบพอลและเพกตินจากธรรมชาติในการสร้างเนื้อเจลสำหรับเจลล้างมือแอลกอฮอล์

book.php

การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างคาร์โบพอลและเพกตินจากธรรมชาติในการสร้างเนื้อเจลสำหรับเจลล้างมือแอลกอฮอล์

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64015
 • ชื่อโครงงาน (English): Study of the optimal ratio of carbopol and natural pectin to form a gel texture for alcohol hand sanitizer

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): มณสิชา ตั้งศิริภิญโญ, ปิยวรา โสวะนา, บุญยานุช หิรัญธเนศ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat