การศึกษาฟิล์มไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่เสริมสารต้านจุลินทรีย์จากกานพลู กระชาย และขิง ในการยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อหมูสด

book.php

การศึกษาฟิล์มไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่เสริมสารต้านจุลินทรีย์จากกานพลู กระชาย และขิง ในการยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อหมูสด

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64012
 • ชื่อโครงงาน (English): Chitosan from the golden apple snail (Pomacea canaliculata) composite films with an extract from clove fingerroot and ginger for prolonging storage life of pork

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ศิรดา จันทร์เชย, ญาโณณัทฐ์ ถวัลย์เสรีวัฒนา, ภัททิยา โป้ซิ้ว

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อารีย์ สักยิ้ม

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat