การตรวจวัดปริมาณยาซัลฟาดิมิดีนตกค้างในเนื้อหมูด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีโดยใช้สารก่อสีสกัดจากธรรมชาติ

book.php

การตรวจวัดปริมาณยาซัลฟาดิมิดีนตกค้างในเนื้อหมูด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีโดยใช้สารก่อสีสกัดจากธรรมชาติ

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64011
 • ชื่อโครงงาน (English): Measuring the amount of Sulfadimidine antibiotic in pork by spectrophotometry method using natural-extracted color reagent

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กวีรภัทร์ ไชยไธสง, นนธนัช เตปันวงศ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat