การเตรียมเปลือกแคปซูลแข็งจากคอลลาเจนสกัดจากแมงกะพรุน

book.php

การเตรียมเปลือกแคปซูลแข็งจากคอลลาเจนสกัดจากแมงกะพรุน

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64010
 • ชื่อโครงงาน (English): Preparation of hard capsule shell from collagen extracted from jellyfish

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ฐาปกรณ์ พิพัฒน์ผจง, ธนบดี เลาลักษณเลิศ, ลภัส พรธนมนตรี

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat