การศึกษาสูตรอาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของด้วงสาคู

book.php

การศึกษาสูตรอาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของด้วงสาคู

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64004
 • ชื่อโครงงาน (English): The study on food types affecting the growth of Sago beetle

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): เปมิกา ลีไตรรงค์, ณฐพร ฐิตินันท์, พลวิชญ์ ธีรพันธุวัฒน์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): นิธิกานต์ คิมอิ๋ง

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat